Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu
You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Witamy!

SERWIS        URZĘDU GMINY        BARGŁÓW KOŚCIELNY

Czyste ogrzewanie, naprawiamy ogrzewanie węglowe. Uczymy jak nie kopcić i spalać efektywniej nawet najtańszy opał w najprostszych kotłach


admin | 08.12.2016 komentarz[0] |
Ponowne zaproszenie do składania deklaracji udziału w projekcie

Członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informuję, że Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” ponownie zamierza złożyć projekt do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Ogłoszenie o konkursie planowane jest na styczeń 2017 r.

Jednocześnie informuję, że zmieniły się warunki konkursu i kryteria wyboru projektów. W związku z tym Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” może występować jako beneficjent i przygotować wspólny projekt wyłącznie w imieniu osób fizycznych-mieszkańców regionu, będących właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jako odbiorców końcowych, zużywających energię na potrzeby własne. 

Nowe kryteria konkursu premiują instalacje fotowoltaniczne o mocy do 5 kWp, dlatego tylko takie będziemy umieszczać we wniosku. Istnieje również możliwość ujęcia w projekcie instalacji mieszanych (kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaniczne). 

W związku z powyższym proszę o ponowne wypełnienie i złożenie deklaracji i ankiet w terminie do dnia 10 grudnia 2016. 

Po nowym roku będziemy, odrębnym pismem, prosić o podanie informacji o faktycznym zużyciu energii w gospodarstwie domowym za rok 2016 potwierdzonym kopią rachunku za energię. 

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość dodatkowych zgłoszeń do projektu. Prosimy o powiadomieniu o tym sąsiadów i znajomych. 

Oddzielny konkurs zostanie ogłoszony dla podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych i organizacji samorządowych. W tym konkursie każdy podmiot będzie mógł złożyć indywidualny wniosek. Zainteresowanym podmiotom LGR oferuje przygotowanie wniosku wraz z załącznikami. 

Wszelkie informacje można uzyskać u Leszka Żukowskiego pod nr. tel. 87 565 6198 w godz. 11.30-15.30. 

Deklaracje wraz z ankietą są do pobrania na stronie http://lgr-pojezierze.eu

Ankieta

Deklaracja

Deklaracja LGR

Z wyrazami szacunku,

Prezes Zarządu

Cezary Cieślukowski


pawel | 06.12.2016 więcej | komentarz[0] |
admin | 29.11.2016 komentarz[0] |
Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Biebrzański Dar Natury
 

Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Biebrzański Dar Natury na lata 2014-2020

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia i realizacji projektów w ramach podpisanej umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020.

Podczas spotkania zostaną przedstawione cele oraz budżet lokalnej strategii rozwoju wraz z harmonogramem planowanych do ogłoszenia naborów wniosków o udzielenie wsparcia w ramach trzech funduszy: EFS, EFRR, EFRROW. Omówione zostaną także lokalne kryteria wyboru operacji.

Miejsce spotkania – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym

Termin
– 30 listopad 2016 r. godz. 9.00.

Serdecznie zapraszamy.
admin | 23.11.2016 więcej | komentarz[0] |
Widzisz potrzebujących pomocy - dzwoń
admin | 23.11.2016 więcej | komentarz[0] |
list Prezesa KRUS
admin | 17.11.2016 więcej | komentarz[0] |

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Augustowskiego

admin | 10.11.2016 więcej | komentarz[0] |
admin | 09.11.2016 komentarz[0] |
admin | 09.11.2016 komentarz[0] |
Zmiany przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt

Zmiany przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt

 
admin | 02.11.2016 więcej | komentarz[0] |
Akcja „ODBLASKI ? BIORĘ W CIEMNO”
Wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Augustowie została przeprowadzona akcja pod nazwą: „ODBLASKI ? BIORĘ W CIEMNO”.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, zakupiliśmy opaski odblaskowe, które zostały rozdane dzieciom z naszych szkół. Zasady bezpieczeństwa pieszych, jak również używanie elementów odblaskowych podczas poruszania się poza terenem zabudowanym po zmierzchu zostały omówione przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.
pawel | 19.10.2016 więcej | komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal