Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu
You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
FILM PROMOCYJNY

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Bank Spółdzielczy w Bargłowie Kościelnym
Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę
Lokalna Grupa Działania
Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Informacje o przerwach w dostawie energii

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Dyżury Aptek

Witamy!

SERWIS        URZĘDU GMINY        BARGŁÓW KOŚCIELNY


Ewolucja, a nie rewolucja eKRUS wpisuje się w rozwój e-usług dla rolnictwa i mieszkańców wsi

W ramach doskonalenia usług świadczonych swoim Klientom Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wdraża system informatyczny – Portal dla Rolników eKRUS, udostępniony w przestrzeni publicznej za pośrednictwem sieci Internet. W Oddziale Regionalnym KRUS w Białymstoku i podległych mu placówkach system jest już dostępny pod adresem www.ekrus.gov.pl

Portal jest przeznaczony dla ubezpieczonych w KRUS rolników, małżonków rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz członków ich rodzin zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego.

Poprzez Portal dla Rolników eKRUS ubezpieczeni mają dostęp m.in. do własnych danych ewidencyjnych, przebiegu historii ubezpieczenia, wykazu składek, ich bieżącej wysokości, a także informacji o zbliżających się terminach płatności bez konieczności wizyty w jednostce oraz poza godzinami pracy urzędu.

Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku zaprasza do korzystania z nowej możliwości kontaktu z urzędem. Wystarczy dowolna przeglądarka internetowa oraz aplikacja umożliwiająca odczyt plików w formacie PDF. W celu zarejestrowania i utworzenia profilu użytkownika należy na stronie www.ekrus.gov.pl w okienku „zarejestruj się” wypełnić wniosek, a następnie wydrukować go i wraz z nim udać się do jednostki KRUS, w której jest się ubezpieczonym. W trakcie rejestracji, poza podstawowymi danymi ewidencyjnymi, należy podać adres poczty elektronicznej (email), który jest niezbędny do przekazania loginu i hasła dla utworzonego konta oraz w razie potrzeby odzyskania hasła, bądź wymiany informacji między użytkownikiem a KRUS. Wniosek można również przekazać za pośrednictwem poczty lub wypełnić na miejscu w jednostce KRUS.

Dla ułatwienia poruszania się w Portalu na jego stronie udostępniony został „Przewodnik po eKRUS”, w którym opisano krok po kroku kolejne etapy: rejestracji, logowania, itd.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego doskonaląc swoje usługi dąży do umożliwienia ubezpieczonym pełnego kontaktu z urzędem również drogą elektroniczną. W przyszłości planowane jest udostępnienie możliwości dokonywania płatności online oraz pozyskiwania zaświadczeń w trybie w pełni elektronicznym.

Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku zachęca osoby ubezpieczone w KRUS do rejestracji i komunikacji z urzędem za pośrednictwem Portalu.

Iwona Nagórka
Specjalista
OR KRUS w Białymstoku

 

pawel | 25.11.2015 więcej | komentarz[0] |
admin | 18.11.2015 więcej | komentarz[1] |
Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym (akcyza)
admin | 04.11.2015 więcej | komentarz[0] |
Drogi w asfalcie
Drogi w asfalcie: odcinek drogi Bargłów Kościelny – Tajno Stare (od ul. Cmentarnej do wiaduktu), Bargłów Kościelny – Górskie, Barszcze – Żrobki. i ul. Cmentarna

  
admin | 04.11.2015 więcej | komentarz[0] |
Spotkania konsultacyjne - nowa Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020

Spotkania konsultacyjne - nowa Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020

 

W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” zapraszamy mieszkańców gminy Bargłów Kościelny na spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące realizacji programu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na naszym terenie w perspektywie finansowej 2014-2020, które odbędzie się w dniu 05.11.2015 r. o godz. 9.00 w UG Bargłów Kościelny

 

Na spotkaniach będzie można poznać założenia realizacji nowego okresu. Uczestnicy tych spotkań otrzymają też szansę wzięcia udziału w projektowaniu przyszłych zadań do realizacji i wypowiedzenia się na temat swoich oczekiwań co do ich kształtu.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
„Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”
ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki
tel. 87 565 61 98

admin | 30.10.2015 więcej | komentarz[0] |
Konkurs internetowy SUM BEZ TAJEMNIC
pawel | 23.10.2015 więcej | komentarz[0] |
Kolejny projekt na montaż kolektorów słonecznych w naszej Gminie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu zmniejszenie zużycia energii pozyskiwanej z paliwa kopalnianego poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Bargłów Kościelny współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
3.2. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013pawel | 13.10.2015 więcej | komentarz[0] |
"Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ"
admin | 09.10.2015 więcej | komentarz[0] |
Przyznanie Odznak Honorowych za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
Przyznanie Odznak Honorowych za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Pana Andrzeja Halickiego

fot. PUW
pawel | 09.10.2015 więcej | komentarz[0] |
Asfaltowanie parkingu

Asfaltowanie parkingu oraz połączenie z drogą serwisową przy cmentarzu rzymskokatolickim w Bargłowie Dwornym to kolejne wspólne zadanie wykonane przez Gminę Bargłów Kościelny i Powiat Augustowski. 260 mb. nawierzchni asfaltowej kosztowało 20 000 zł, które sfinansowaliśmy w 50%.


admin | 06.10.2015 więcej | komentarz[0] |
Konkurs zbiórka makulatury
Regulamin konkursu DOC PDF


admin | 05.10.2015 więcej | komentarz[0] |
Komunikat w sprawie planowanych stawek płatności bezpośrednich na 2015 r. oraz zaliczek na poczet tych płatności
admin | 05.10.2015 więcej | komentarz[0] |
INFORMACJA WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY O WYKONANIU AKTUALIZACJI INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

admin | 01.10.2015 więcej | komentarz[0] |
INFORMACJA STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO O PLANOWANEJ INWENTARYZACJI WIELKOOBSZAROWEJ LASÓW
OBWIESZCZENIE
Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy o lasach w roku 2015 w lasach na terenie powiatu augustowskiego będzie wykonywana inwentaryzacja wielkoobszarowa lasów kraju w latach 2015-2019. Prace terenowe związane z realizacją tego przedsięwzięcia, wykonywane będą przez Biuro Urządzania Lasów i Geodezji Leśnej w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu w każdym roku 5-letniego cyklu. W związku z powyższym proszę właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie pracownikom ww. przedsiębiorstwa wstępu do lasu w celu założenia w nich powierzchni próbnych, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.
Starosta Augustowski
pawel | 20.08.2015 więcej | komentarz[0] |
Otwarcie wyremontowanej drogi powiatowej Nr 1212B Barszcze – Dreństwo – Woźnawieś
admin | 13.08.2015 więcej | komentarz[0] |

strony: [1] [2] [archiwum newsów | dodaj news]

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal