Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


Drogi Mieszkańcu!

Gmina Bargłów Kościelny rozpoczęła pracę nad opracowaniem Planu gospodarki niskoemisyjnej, który jest dokumentem niezbędnym do ubiegania się o fundusze unijne
w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 na zadania związane z poprawą efektywności energetycznej w gminie. 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) to strategiczny dokument wyznaczający kierunki działań inwestycyjnych w zakresie:

- transportu,

- budownictwa,

- gospodarki przestrzennej,

- zaopatrzenia w ciepło i energię,

- gospodarki odpadami.

 

Dobrze opracowany PGN pozwala Gminie i jej Mieszkańcom na uzyskanie dofinansowania w zakresie odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji budynków oraz przedsięwzięć związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych i poprawą efektywności energetycznej uzyskanych ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy jest firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o., ul. Boh. Monte Cassino 19/57, 15- 873 Białystok  www.ekoexpert.com.pl

Prosimy mieszkańców Gminy oraz przedsiębiorców o rzetelne wypełnienie załączonych ankiet, które pomogą prawidłowo przygotować Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

Wszelkie informacje dotyczące PGN na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym w zakładce Ochrona Środowiska.

Wzory ankiet są do dostępne w postaci:

Elektronicznej ankiety dla mieszkańców: http://goo.gl/IvUpr3
Elektronicznej ankiety dla przedsiębiorców:
http://goo.gl/aDVK2Z

Do samodzielnego wydrukowania WORD PDF

oraz w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, Pokój nr 2.

 

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy (Pokój nr 2) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny lub przesłać drogą elektroniczną na adres: m.michalewicz@ekoexpert.com.pl biuro@ekoexpert.com.pl  w terminie do 22 grudnia 2014 roku. 

 

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu PGN.


Wójt Gminy Bargłów Kościelny 
pawel | 10.12.2014 komentarz[0] |
� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal