Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


odpowiedz

Projekt „Przebudowy drogi gminnej Nr.102872B Tajno Stare -Tajno Podjeziorne i drogi gminnej Nr.102855B Bargłów Kościelny-Żrobki” ( w tym ul. Ogrodowa) oraz Projekt „Rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym „ do dnia 25 kwietnia 2008 r. zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego jako instytucji rozpatrującej wnioski o dofinansowanie.  

Wszelkie dokumenty na wykonanie w/w dróg były już dawno przygotowane, jednak żadna gmina nie mogła w 2007 roku złożyć wniosku o dofinansowanie inwestycji, ponieważ wtedy nie zostały uruchomione środki unijne i ogłoszony nabór na składanie wniosków przez poszczególne Urzędy Marszałkowskie w całym kraju. 

Projekt „Budowy sieci szerokopasmowej samorządowej z publicznymi punktami dostępu do Internetu na terenie gminy Bargłów Kościelny” został w dniu 22 lutego 2008r. złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i obecnie Gmina oczekuje na decyzję Urzędy Marszałkowskiego w sprawie udzielenia dofianasowania.

Warunkiem wykonania powyższych inwestycji jest otrzymanie dofinansowania unijnego. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia w/w projektów i uzyskania dofinansowania unijnego realizacja powyższych inwestycji nastąpi na przełomie 2008/2009.

Droga Powiatowa Bargłów Kościelny - Tajno Stare zarządzana jest przez Starostwo Powiatowe w Augustowie i to ono jest odpowiedzialne za jej stan i bieżące utrzymanie.

Na Sesji Rady Powiatu w Augustowie w dniu 07.04.2008 zostało zatwierdzone złożenie wniosku przez Starostwo Powiatowe na wykonanie powyższej drogi do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do dnia 25 kwietnia 2008r.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Urząd Marszałkowski, wykonanie asfaltowania drogi powiatowej Bargłów Kościelny - Tajno Stare finansowane będzie w następujący sposób:

- środki unijne – 50%

- udział Gminy Bargłów Kościelny 30% (zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Bargłów Kościelny Nr VII/62/07 z dnia 28.12.2007r.)

- udział Starostwa Powiatowego w Augustowie – 20% wartości kosztów całej inwestycji.

W 2008 roku zostało uruchomione Centrum Kształcenia w miejscowości Bargłów Kościelny w ramach projektu „Centrum kształcenia na odległość na wsiach” realizowanego w ramach programu SPO RZL 2004-2006, którego celem jest umożliwienie podnoszenia i zdobywania nowych kwalifikacji, bez konieczności wyjazdów na długie i kosztowne szkolenia. Centrum wyposażono w 10 nowych stanowisko komputerowych, gdzie przygotowano 50 kursów o bardzo różnorodnej tematyce. Rekrutacja chętnych do skorzystania z kursów niebawem zostanie rozpoczęta. Wszystkich chętnych zapraszamy.    
admin | 09.04.2008 komentarz[0] |
� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal