Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


Szkolenia z zakresu wypełniania wniosków w apkikacji eWniosekPlus
admin | 25.02.2019 więcej | komentarz[0] |
Wyłączenia planowe energii elektrycznej
Informujemy że w dniu 11-01-2019r. w godz. 09:00 - 15:00 nastąpi planowe wyłączenie energii elektrycznej w miejscowości Nowiny Bargłowskie numery 26a, 27, 28, 29, 31, 33 zasilane ze stacji 05-799 Nowiny Bargłowskie 3 obwód kierunek słup 23. 
admin | 07.01.2019 więcej | komentarz[0] |
Życzenia świąteczne

admin | 21.12.2018 więcej | komentarz[0] |
Informacja

admin | 20.12.2018 więcej | komentarz[0] |
Informacja o zminaie godzin pracy Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

admin | 18.12.2018 więcej | komentarz[0] |
Zakup sprzętu dla jednostek OSP
W ramach pozyskanych funduszy ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, zakupiliśmy sprzęt ratownictwa technicznego i medycznego : 
- rozpieracz ramieniowy z akcesoriami,
- automatyczny defibrylator AED,
- torba medyczna PSP R1 wraz z wyposażeniem,
- detektor wielogazowy,
- zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów,
- bosak dielektryczny,
- parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadku.
Wartość powyższego sprzętu: 45 252,53 zł z czego 99% stanowią fundusze ze Środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości – 44 800,00 zł.
Wkład własny Gminy Bargłów Kościelny to 1% tj. - 452,53 zł 
W/w sprzęt został przekazany dla jednostek OSP Bargłów Kościelny i OSP Dreństwo, należących do KSRG.


admin | 17.12.2018 więcej | komentarz[0] |
Dokumenty zastrzeżone

admin | 13.12.2018 więcej | komentarz[0] |
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bargłów Kościelny
Dzięki pozyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zebraliśmy i przekazaliśmy do utylizacji 78,38 ton azbestu z 26 posesji z terenu naszej Gminy.
Koszt wykonanego zadania to 29 119,14 zł.
Wartość dofinansowania z WFOŚiGW - 7 000 zł.Jest to już piąty rozliczony nabór wniosków na zadania dotyczące usuwania azbestów. Podsumowując poprzednie akcje utylizacji materiałów zawierających azbest usunęliśmy 421,74 ton azbestu z 112 gospodarstw. Łączna pula środków pozyskanych do tej pory z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Gospodarki na zadania demontażu transportu i utylizacji azbestów to 179 284,48 zł.
pawel | 13.12.2018 więcej | komentarz[0] |
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/
pawel | 11.12.2018 więcej | komentarz[0] |
Wyłączenia planowe energii elektrycznej
admin | 10.12.2018 więcej | komentarz[0] |
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 rok

admin | 05.12.2018 więcej | komentarz[0] |
Podsumowanie V edycji konkursu zbiórki makulatury pt. „Eko-Zabawa”

Blisko 160 dzieci i 23.762,6 kg zebranej makulatury – to efekt tegorocznej edycji konkursu zbiórki makulatury pt. „Eko-Zabawa” organizowanego przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny. 
Z roku na rok rośnie nie tylko liczba dzieci biorących udział w konkursie, ale też ilość zebranej przez nie makulatury. Tegoroczny wynik jest imponujący. Jeśli przeliczymy tony zebranej makulatury na liczbę drzew zużytych do jej wytworzenia, okaże się, że uczniowie uratowali ok 408 drzew! 
Za zaangażowanie wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, zaś 90 uczniów, którzy zebrali największą ilość makulatury spośród 4 szkół pojadą do Aquaparku w Mikołajkach.
Główną nagrodę V edycji konkursu zbiórki makulatury pt. „Eko-Zabawa” dofinansował BIOM Sp. z o.o. 
Kierujemy wielkie podziękowania do wszystkich uczestników konkursu, którzy zbierając surowce wtórne dali przykład pozytywnych praktyk ekologicznych. Serdeczne podziękowania kierujemy również pod adresem rodziców, którzy pomagali w zbiórce i dostarczeniu makulatury oraz nauczycieli, którzy propagowali zbiórkę surowców wtórnych w swoich placówkach oświatowych.

 

admin | 04.12.2018 więcej | komentarz[0] |
Zakończenie zadania inwestycyjnego

Zakończyliśmy zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łabętnik – działka ewidencyjna nr 497. Kosztem 649.259,02 zł wyasfaltowano odcinek drogi o długości ok. 1200 m.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 102875B w miejscowości Dreństwo. Wyasfaltowanie odcinka drogi o długości 950 metrów wyniosło 537.214,63 zł.

Wykonawcą obydwu zadań była firma STRABAG Sp. z o.o.

  

admin | 28.11.2018 więcej | komentarz[0] |
Wyniki konkursu zbiórki makulatury
Wyniki konkursu zbiórki makulatury.pdf
admin | 28.11.2018 więcej | komentarz[0] |
Nowy most w Bargłówce

20 listopada uroczyście przekazano do użytku most na rzece w miejscowości Bargłówka. Most znajduje się w ciągu drogi powiatowej Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka.

Na zadanie o wartości 3,22 mln zł Powiat wspólnie z samorządem gminnym pozyskał środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 50% wartości zadania (1,61 mln zł), a wkład własny został sfinansowany po 25% z budżetu Powiatu oraz Gminy Bargłów Kościelny (po 806 tys. zł).

Zadanie obejmowało rozebranie istniejącego przepustu trzyotworowego będącego w złym stanie technicznym i wybudowanie w jego miejsce mostu z prefabrykowanych łupin żelbetowych o: długości 15 m, szerokości 10,40 m, nośności 40 ton oraz szerokości jezdni 6,50 m. W ramach zadnia przebudowano również  dojazdy do mostu tj. odcinek drogi powiatowej Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka o dł. 719 m. Roboty na dojazdach obejmowały wykonanie od podstaw pełnej konstrukcji  drogi tj. warstwy odsączająco-mrozoochronnej grubości 20 cm, podbudowy zasadniczej grubości 20 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5 cm oraz warstwy ścieralnej gr. 4 cm.

            W uroczystości wziął udział ksiądz kanonik Janusz Mroczkowski – Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym, który dokonał poświęcenia nowego mostu. Uczestniczyły władze Powiatu Augustowskiego: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski, Marek Dobkowski – Członek Zarządu Powiatu, Ireneusz Sokołowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Augustowie. Udział wziął Radosław Wawiórko – Wójt-Elekt Gminy Bargłów Kościelny. Obecne były osoby bezpośrednio realizujące inwestycję i czuwające nad jej przebiegiem: Daniel Hiero – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Wojciech Nowak – Prezes Zarządu EKODROM Sp. z o.o. oraz Piotr Nowak – Prokurent. Na uroczystość licznie przybyli mieszkańcy, którzy na co dzień będą korzystać z nowo wybudowanej infrastruktury drogowej.

Źródło: augustowski.home.pl

Źródło: augustowski.home.pl

Źródło: augustowski.home.pl

Źródło: augustowski.home.pl

admin | 23.11.2018 więcej | komentarz[0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [aktualne newsy | dodaj news]
� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal