Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu
You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Oferty Szkoleń

Szkolenia

Turniej wiedzy pożarniczej
W dniu 11 marca 2017 roku w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom", będące sprawdzianem wiedzy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom, niesieniu pomocy oraz poprawie bezpieczeństwa. Organizacja Turnieju miała na celu podniesienie świadomości i popularyzowanie ochrony przeciwpożarowej wśród  młodzieży naszej Gminy.
Więcej zdjęć TUTAJ
admin | 13.03.2017 więcej | komentarz[0] |
Informacja w sprawie dzikiego ptactwa
Prosimy o zapoznanie się z treścią TUTAJ
admin | 28.02.2017 więcej | komentarz[0] |
Konsultacje społeczne w formie warszatów II część

W dniu 25 luty 2017r. w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny odbyła się II część warsztatów przyszłościowych „Future City Game” będących częścią konsultacji społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bargłów Kościelny. W warsztatach udział wzięły dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe dzieląc się swoimi pomysłami i spostrzeżeniami na temat zagospodarowania części oświatowo – sportowej terenu Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym. 
Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”.


Więcej zdjęć TUTAJ
admin | 27.02.2017 więcej | komentarz[0] |
Inforamcja o szkolemu organizowanym przez ARiMR
Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Białymstoku informuje, że w dniu 02-03-2017 odbędzie się szkolenie dotyczące warunków uzyskania pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania 6.2 ,Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętych PROW na lata 2014-2020.
Miejsce szkolenia:
SALA SZKOLEŃ
Biura Powiatowego ARiMR
w Augustowie
ul. Przemysłowa 6
16-300 Augustów
godz. 10.00
PLAN SZKOLENIA
admin | 23.02.2017 więcej | komentarz[0] |
Informacja
Informacja z Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych - Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie 
admin | 21.02.2017 więcej | komentarz[0] |
Warsztaty konultacyjne z użyciem map

W dniu 11 lutego 2017r. w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny odbyły się „Warsztaty konsultacyjne z użyciem map” będące częścią konsultacji społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bargłów Kościelny. Dzieci i młodzież z terenu Gminy Bargłów Kościelny aktywnie uczestniczyły w warsztatach prezentując swoje pomysły na mapach drukowanych podczas warsztatów a także biorąc aktywny udział w dyskusji z rodzicami, samorządowcami, architektem omawiającym procedury planistyczne oraz  Paniami moderatorkami. Zainteresowani mieszkańcy złożyli wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”. Środki pozyskano z Funduszy Europejskich Programu Wiedza Edukacja Rozwój, przy współpracy z Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Białymstoku.


Więcej zdjęć z warsztatów konsultacyjnych TUTAJ

admin | 13.02.2017 więcej | komentarz[0] |
Ogłoszenie o rekrutacji w British American Tobacco
Ogłoszenie ogólne
Operator maszyn
Mechanik maszyn

admin | 07.02.2017 więcej | komentarz[0] |
Ogłoszenie o naborze do projektu

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” w partnerstwie z Powiatem Suwalskim ogłaszają nabór uczestników do projektu „Własny biznes szansą na lepsze jutro”. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie informacji o rekrutacji do Projektu na Państwa stronie internetowej. Ułatwi to Nam dotarcie do jak największego grona osób pochodzących z Państwa obszaru, które będą miały możliwość skorzystania z propozycji zawartych w projekcie, a tym samym będą miały szansę na założenie własnej Firmy.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób po 30 roku życia zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zamieszkujących w powiecie augustowskim, sejneńskim, suwalskim, sokólskim, monieckim i mieście Suwałki poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego w postaci dotacji inwestycyjnej i pomostowej oraz zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego z zakresu utworzenia i prowadzenia firmy.

Więcej informacji

admin | 07.02.2017 więcej | komentarz[0] |
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o dopłatach ze środków budżetu państwa do składek umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.


pawel | 01.02.2017 więcej | komentarz[0] |
Informacja o badaniach ankietowych GUS-1
Informacja o badaniach ankietowych GUS-1

Plakat badania społeczne 2017 r.

Plakat badania rolnicze 2017 r.

Terminy realizacji badań społecznych 2017 r.

pawel | 01.02.2017 komentarz[0] |
Zmiany w ochronie drzew i krzewów od 01 stycznia 2017 r.pawel | 01.02.2017 więcej | komentarz[0] |
KONSULTACJE SPOŁECZNE NA POTRZEBY KONCEPCJI MPZP

KONSULTACJE SPOŁECZNE NA POTRZEBY KONCEPCJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OBRĘBU EWIDENCYJNEGO BARGŁÓW KOŚCIELNY W GMINIE BARGŁÓW KOŚCIELNY

GIS Podlasia Interaktywne Narzędzie Konsultacyjne

 
pawel | 01.02.2017 więcej | komentarz[0] |
Zakończenie zadania inwestycyjnego


Zakończyliśmy zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102869B Dreństwo-Pruska wraz z przebudową kolidującego kabla teletechnicznego”.
W ramach inwestycji wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 5,357 km wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego łączącą miejscowości: Dreństwo, Bułkowizna i Pruska.
Wartość zadania 2 514 421,86 zł.
- wkład własny Gminy Bargłów Kościelny 914 495,86 zł
- dofinansowanie w kwocie 1 599 926,00 zł pozyskaliśmy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


admin | 30.01.2017 więcej | komentarz[0] |
Informacja o obowiązku zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie miejsc, w których utrzymywany jest drób
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Augustowie działając w oparciu o art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1077 z późn. zm.), oraz mając na względzie pogarszającą się sytuację epidemiologiczną w zakresie ptasiej grypy, jak też bezpieczeństwo epizootyczne powiatu augustowskiego, zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie mieszkańcom gminy informacji dotyczącej obowiązku zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie miejsc, w których utrzymywany jest drób (zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2b), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2016 r. poz. 2091.).

Zgłoszenia mogą być dokonywane w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Augustowie, telefonicznie, lub za pomocą poczty elektronicznej w godz. 8:00 – 15:00 w dni robocze nr. tel.: 87 643 22 86 e-mail: augustow.piw@wetgiw.gov.pl
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Augustowie

Marek Pirsztuk
pawel | 27.01.2017 więcej | komentarz[0] |
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca zjadliwej grypy ptaków
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Augustowie, działając w oparciu o art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1077) w związku z dużym zagrożeniem i rosnącą liczbą ognisk grypy ptaków, zwraca się z uprzejmą prośbą o ponowne przekazanie na terenie Państwa gmin informacji dotyczących obowiązku przestrzegania wymogów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2016 poz. 2091).

Jednocześnie informuję, że nie stosowanie się do wymogów rozporządzenia a w szczególności nie utrzymywania drobiu w zamkniętych pomieszczeniach skutkować będzie nałożeniem wysokich kar pieniężnych. W załączeniu katalog kar za nie przestrzeganie odnośnych wymogów.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Augustowie

Marek Pirsztuk
Katalog kar
Ulotka

pawel | 27.01.2017 więcej | komentarz[0] |

strony: [1] [2] [3] [archiwum newsów | dodaj news]
� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal