Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


Zakończenie zadania inwestycyjnego
Zakończyliśmy zadanie przebudowy 3 odcinków dróg w miejscowościach : Judziki, Dreństwo oraz Łabętnik. W ramach tej inwestycji wykonano nawierzchnię asfaltową na drogach o łącznej  długości  2,84 km. Wartość tego zadania wyniosła: 1 274 705,81 zł. Wykonawcą była firma STRABAG Sp. z o.o.admin | 10.11.2017 więcej | komentarz[0] |
Informacja ARiMR - spis zwierząt
Więcej informacji
admin | 10.11.2017 więcej | komentarz[0] |
Podniesienie stanu wód
Więcej informacji 
admin | 09.11.2017 więcej | komentarz[0] |
Zakończenie zadania inwestycyjnego
Zakończyliśmy zadanie inwestycyjne pn. „Budowa 3 boisk (piłkarskiego, wielofunkcyjnego i do siatkówki) bieżni 3- torowej okrężnej, bieżni 3 – torowej prostej, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal i siłowni plenerowej przy Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym”. To kolejna inwestycja, którą wykonaliśmy przy wsparciu dofinansowania zewnętrznego. Blisko 50% dofinansowania Gminie Bargłów Kościelny udzieliło Ministerstwo Sportu i Turystyki . Całkowita wartość inwestycji to 1 007 529 zł. W ramach kompleksu sportowego zostały wykonane boiska o nawierzchni poliuretanowej: do siatkówki, do piłki ręcznej i tenisa ziemnego, boisko o nawierzchni trawiastej do piłki nożnej, bieżnia okrężna, siłownia zewnętrzna, skocznia do skoku w dal, rzutnia do pchnięcia kulą oraz zagospodarowanie obszaru poza terenem boisk w postaci utwardzenia kostką polbrukową oraz zielenią. 


Więcej zdjęć >> TUTAJ <<
admin | 07.11.2017 więcej | komentarz[0] |
Akcja zima
admin | 03.11.2017 więcej | komentarz[0] |
Szkolenia organizowane przez WORD
Informujemy o szkoleniach organizowanych przez WORD w Suwałkach . Pełna oferta aktualnych szkoleń >> TUTAJ <<
admin | 03.11.2017 więcej | komentarz[0] |
Stypendia za osiągnięcie w nauce
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyjmuje wnioski kandydatów do stypendium edukacyjnego Zarządu Województwa Podlaskiego.
Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XL/372/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom szkół Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej znajdującej się na obszarze Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2016/2017 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku do dnia 10 listopada 2017 r.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2016/2017 wyniesie 4 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w zakładce Edukacja → Stypendia → Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce → 2016/2017:

https://wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/stypendiazaszczegolneosiagnieciawnauce/20162017/ oraz pod numerem telefonu: (085) 66 54 536 – Departament Edukacji, Sportu i Turystyki.
admin | 03.11.2017 więcej | komentarz[0] |
Wyłączenia planowe energii elektrycznej
PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok informuje o wyłączeniach planowych energii elektrycznej
w dniu 06.11.2017 od godz 9.00 do 15.00 w miejscowości Nowiny Bargłowskie numery 16,19,24,25,27,28,31,33
admin | 03.11.2017 więcej | komentarz[0] |
Szkolenie chemizacyjne
W dniu 27.11.2017 roku o godz. 11  na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym odbędzie się szkolenie chemizacyjne zapisy pod nr telefonów  533 377 625 lub 81 534 00 95  
więcej informacji
 
admin | 31.10.2017 więcej | komentarz[0] |
Ogłoszenie
Wójt Gminy Bargłów Kościelny informuje, że dniu 13.11.2017 (poniedziałek), Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym będzie nieczynny.
admin | 31.10.2017 więcej | komentarz[0] |
Ogłoszenie - wody drenażowe i opadowe

Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym informuje, że zgodnie z art. 9 ust.1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. z dnia 13 lipca 2001r.) oraz Regulaminem utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 roku zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 28 ust. 4a wyżej wymienionej Ustawy: "Kto wprowadza ścieki opadowe i wody drenażowe do kanalizacji sanitarnej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości do 10.000 zł"

Prowadzone będą kontrole zmierzające do ustalenia posesji z których dokonuje się nielegalnego zrzutu ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Kierownik Referatu ds. Gospodarki Komunalnej

/-/

Jan Orbik

admin | 24.10.2017 więcej | komentarz[0] |
Konkurs Eko - Zabawa


REGULAMIN KONKURSU
admin | 12.10.2017 więcej | komentarz[0] |
Plany urządzenia lasu
Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym informuje, że posiada do publicznego wglądu przez okres 60 dni (w tym 30 dni właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski) projekty uproszczonych planów urządzenia lasu dot. obrębów:
 • Dreństwo
 • Kamionka Nowa
 • Kamionka Stara
 • Łąki Nad Rzeką Nettą
 • Łąki Wsi Tajno
 • Pomiany
 • Pruska
 • Solistówka
 • Tajenko
 
admin | 11.10.2017 więcej | komentarz[0] |
Informacje o wyłączeiach PGE
PGE Dystrybucja S.A informuje o wyłączeniach planowych w dniach:
 • 09-10-2017 godz 8.00 do 09.10.2014 godz. 16.00 - Tajenko, Tajno Łanowe( numery 1,2), Tajno Podjeziorne (numery od 40 do 46)
 • 11-10-2017 godz. 8.00 do 11-10-2017 godz 15.00 Dreństwo ( numery 1,2,3,3A,105)

admin | 09.10.2017 więcej | komentarz[0] |
Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Treść informacji TUTAJ
admin | 05.10.2017 więcej | komentarz[0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [archiwum newsów | dodaj news]
� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal