www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
Wiadomość dodana przez: pawel (2014-12-10 09:55:38)

Drogi Mieszkańcu!

Gmina Bargłów Kościelny rozpoczęła pracę nad opracowaniem Planu gospodarki niskoemisyjnej, który jest dokumentem niezbędnym do ubiegania się o fundusze unijne
w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 na zadania związane z poprawą efektywności energetycznej w gminie. 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) to strategiczny dokument wyznaczający kierunki działań inwestycyjnych w zakresie:

- transportu,

- budownictwa,

- gospodarki przestrzennej,

- zaopatrzenia w ciepło i energię,

- gospodarki odpadami.

 

Dobrze opracowany PGN pozwala Gminie i jej Mieszkańcom na uzyskanie dofinansowania w zakresie odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji budynków oraz przedsięwzięć związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych i poprawą efektywności energetycznej uzyskanych ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy jest firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o., ul. Boh. Monte Cassino 19/57, 15- 873 Białystok  www.ekoexpert.com.pl

Prosimy mieszkańców Gminy oraz przedsiębiorców o rzetelne wypełnienie załączonych ankiet, które pomogą prawidłowo przygotować Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

Wszelkie informacje dotyczące PGN na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym w zakładce Ochrona Środowiska.

Wzory ankiet są do dostępne w postaci:

Elektronicznej ankiety dla mieszkańców: http://goo.gl/IvUpr3
Elektronicznej ankiety dla przedsiębiorców:
http://goo.gl/aDVK2Z

Do samodzielnego wydrukowania WORD PDF

oraz w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, Pokój nr 2.

 

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy (Pokój nr 2) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny lub przesłać drogą elektroniczną na adres: m.michalewicz@ekoexpert.com.pl biuro@ekoexpert.com.pl  w terminie do 22 grudnia 2014 roku. 

 

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu PGN.


Wójt Gminy Bargłów Kościelny 


adres tej wiadomości: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//news.php?id=1922