barglow.dt.pl/

:: Inforamcja o szkolemu organizowanym przez ARiMR
Wiadomość dodana przez: admin (2017-02-23 13:52:51)

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Białymstoku informuje, że w dniu 02-03-2017 odbędzie się szkolenie dotyczące warunków uzyskania pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania 6.2 ,Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętych PROW na lata 2014-2020.
Miejsce szkolenia:
SALA SZKOLEŃ
Biura Powiatowego ARiMR
w Augustowie
ul. Przemysłowa 6
16-300 Augustów
godz. 10.00
PLAN SZKOLENIA


 


adres tej wiadomości: barglow.dt.pl/0//news.php?id=2139