barglow.dt.pl/

:: Zakończenie zadania inwestycyjnego
Wiadomość dodana przez: admin (2017-07-17 11:21:37)

Zakończone zostało zadanie inwestycyjne „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Bargłów Kościelny poprzez przebudowę ciągu drogowego Bargłów Kościelny – Netta Folwark obejmujący odcinki dróg: 1217B i 1218B oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 1194B w m. Bargłów Kościelny”.

Długość wykonanych dróg – 3,52 km

Powyższe zadanie zostało sfinansowane w sposób następujący:

  • Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019: 1 303 764,90 zł  
  • Gmina Bargłów Kościelny 685 868,55 zł
  • Powiat Augustowski 658 971,74 zł

Dokonano także symbolicznego „wbicia szpadla” pod budowę kolejnej wspólnej inwestycji Powiatu Augustowskiego i Gminy Bargłów Kościelny tj.: Rozbiórka przepustu drogowego i budowa mostu na rzece Bargłówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny – Stara Kamionka do dr. Nr 16 wraz z dojazdami”


WIĘCEJ ZDJĘĆ >>> TUTAJ <<<


 


adres tej wiadomości: barglow.dt.pl/0//news.php?id=2182