barglow.dt.pl/

:: Zwrot podatku akcyzowego w 2018 roku
Wiadomość dodana przez: admin (2018-01-05 08:41:34)

Informuję, iż w 2018 roku wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w Urzędzie Gminy ( pokój nr 10 ) w terminach:
  • od 01 lutego 2018 do 28 lutego 2018 r  wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie 1 sierpnia 2017 do 31 stycznia 2018
  • od 01 sierpnia 2018 do 31 sierpnia 2018  wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01 lutego 2018 r do 31 lipca 2018r.
Limit zwrotu podatku w 2018 roku za 1 ha użytków rolnych wynosić będzie 1,00 zł x 86 litrów = 86,00 zł

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w terminach:
  • 1 kwietnia - 30 kwietnia 2018 roku w przypadku wniosku złożonego w miesiącu lutym na rachunek wskazany we wniosku.
  • 1 października - 31 października 2018 roku w przypadku wniosku złożonego w miesiącu sierpniu na rachunek wskazany we wniosku. 
Wójt
/-/
Andrzej Kwieciński 


adres tej wiadomości: barglow.dt.pl/0//news.php?id=2255