barglow.dt.pl/

:: Odnawialne źródła energii w Gminie Bargłów Kościelny
Wiadomość dodana przez: admin (2018-01-23 10:52:05)

W związku z zamiarem starania się o środki zewnętrzne na kolejne etapy inwestycji w odnawialne źródła energii przez Gminę Bargłów Kościelny, zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny do składania deklaracji przystąpienia do inwestycji dotyczącej budowy instalacji OZE.

Wstępne zapisy dotyczą instalacji OZE:

  • kolektorów słonecznych ,
  • paneli fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną
  •  pomp ciepła pozwalających zarówno na podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, jak i ogrzewanie budynku.

    Wstępne założenia rekrutacji do projektu:

  • program przeznaczony jest dla indywidualnych mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny
  • w budynku mieszkalnym, w którym ma być zamontowana instalacja, nie może być prowadzona działalność gospodarcza ani rolnicza,
  • pozyskanie środków na dofinansowanie tego projektu pozwoli na pokrycie ok. 85 % wartości netto instalacji odnawialnych źródeł energii.

    Zainteresowanych mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny udziałem w programie zachęcamy do uzupełnienia wstępnej deklaracji przystąpienia do programu.

    Ankietę należy złożyć najpóźniej do dnia 28.02.2018 r.

Jednocześnie informujemy, że złożona deklaracja nie jest wiążąca dla żadnej ze stron, jednak jest niezbędna celem rozeznania zapotrzebowania oraz ewentualnego wnioskowania o środki zewnętrzne dla mieszkańców gminy.

Podane powyżej założenia mogą ulec zmianie.

  


adres tej wiadomości: barglow.dt.pl/0//news.php?id=2261