barglow.dt.pl/

:: Podpisanie umowy o dofinansowanie
Wiadomość dodana przez: admin (2018-02-01 09:20:15)

 

Informujemy, że w dniu 31 stycznia 2018r.  została podpisana Umowa nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0250/17-00 o dofinansowanie zadania: „Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w Gminie Bargłów Kościelny” nr projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0250/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

 pomiędzy Gminą Bargłów Kościelny a Zarządem Województwa Podlaskiego.

 W ramach projektu planowane jest zamontowanie 86 zestawów kolektorów słonecznych oraz  5 zestawów paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. 

Wartość zadania 1 541 894,27 zł w tym kwota dofinansowania 1 068 566,62 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

  


adres tej wiadomości: barglow.dt.pl/0//news.php?id=2264