www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Zakończenie zadania inwestycyjnego
Wiadomość dodana przez: admin (2018-06-11 12:51:09)

 

 

 

Zakończyliśmy zadanie inwestycyjne pt. „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny”

Wartość zadania 1 047 369,81 zł w tym kwota dofinansowania 690 059,75 zł którą pozyskaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

 To już III etap inwestycji Gminy Bargłów Kościelny w Odnawialne Źródła Energii. W ramach tego zadania zostały zamontowane kolektory słoneczne na kolejnych 90 budynkach mieszkalnych naszych mieszkańców.

  


adres tej wiadomości: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//news.php?id=2297