www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Informacja dot. wniosków o szacowaniu szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku szuszy w 2018 roku.
Wiadomość dodana przez: admin (2018-06-19 08:43:12)

Informacja dotycząca wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku suszy w 2018 r.

Wójt Gminy Bargłów Kościelny informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku suszy w 2018 r.

Wnioski dostępne są w pokoju Nr 2 oraz na stronie internetowej urzędu gminy.

Termin składania wniosków od 18.06.2018 r. – 29.06 2018 r.

Z uwagi na brak możliwości poprawy wniosków, prosimy o rzetelne wypełnienie oświadczenia zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności za rok 2018 składanym do ARIMR.

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności za rok 2018 złożonego do ARIMR

Załączniki 

Wniosek rolnika dot. oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o plonach, cenach i produkcji towarowej oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o ilości zwierząt, produktach i ich cenach 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  


adres tej wiadomości: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//news.php?id=2302