www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Lista szkół z terenu Gminy Bargłów Kościelny, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach programu "Aktywna Tablica"
Wiadomość dodana przez: admin (2018-06-26 10:08:56)

Lista szkół z terenu Gminy Bargłów Kościelny, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach programu "Aktywna Tablica"

Lista szkół z terenu Gminy Bargłów Kościelny, którym zostało udzielone wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”

Lp.

Nazwa szkoły

Otrzymana kwota wsparcia finansowego

Kwota wkładu własnego Gminy Bargłów Kościelny

1.

Szkoła Podstawowa w Bargłowie Kościelnym

14.000,00 zł

3.500,00 zł

Łącznie:

14.000,00 zł

3.500,00 zł 


adres tej wiadomości: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//news.php?id=2305