www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Zakończenie zadania inwestycyjnego
Wiadomość dodana przez: admin (2018-07-12 12:29:31)

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1195 Bargłów Kościelny - Nowiny - Uścianki od km 0+000 do km 0+985"

Zadanie o wartości ok. 803 tys. zł zostało sfinansowane przez:

- Powiat Augustowski 522 tys. zł

- Gminę Bargłów Kościelny 281 tys. zł  

  


adres tej wiadomości: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//news.php?id=2312