barglow.dt.pl/

:: Zakup butów dla OSP
Wiadomość dodana przez: admin (2018-08-03 15:25:57)

Zgodnie z umową DIT-I.3031.11.2018 zawartą w dniu 26 maja 2018r. pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Bargłów Kościelny oraz w związku z uchwałą Nr XLVII/445/18 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Województwo Podlaskie  udzieliło pomocy finansowej w wysokości : 3 000,00 zł dla Gminy Bargłów Kościelny z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego  dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

W ramach udzielonej przez Województwo Podlaskie dotacji zakupiono 8 par specjalnych butów strażackich, które zostały przekazane dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bargłowie Kościelnym jednostki należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.   

Łączna wartość zakupionego sprzętu dla OSP 4 723,20 zł. 


adres tej wiadomości: barglow.dt.pl/0//news.php?id=2316