www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
Wiadomość dodana przez: admin (2019-01-11 13:09:35)

Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym w roku szkolnym 2018/2019 realizuje projekt „Nowoczesna szkoła”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny. Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
Realizacja zaplanowanych działań projektowych pozwoliła na stworzenie nowoczesnej 10-stanowiskowej pracowni komputerowej z dostępem do Internetu. Trzy klasy szkolne zostały doposażone w tablice interaktywne - nowoczesny sprzęt TIK do wykorzystania na zajęciach edukacyjnych w klasie II i III, ale też na zajęciach rozwijających zainteresowania w zakresie programowania i robotyki. Tu uczniowie poznają podstawy programowania, praktycznie konstruują roboty z zakupionych w tym celu sześciu interaktywnych zastawów klocków do budowy robotów Jimu. Swoją wiedzę programistyczną mali konstruktorzy uzupełniają w czasie czterech wyjazdowych zajęć do MIDI Centrum w Suwałkach.
Na zajęciach wyrównawczych z matematyki uczniowie korzystają z nowoczesnej pomocy dydaktycznej - podłogi interaktywnej, która jest doskonałym sposobem na zaangażowanie dzieci do nauki poprzez zabawę, a sama nauka jest bardziej atrakcyjna i skuteczna niż na zajęciach tradycyjnych.
Aby efektywnie korzystać na lekcjach z zakupionego w ramach projektu sprzętu elektronicznego ośmiu nauczycieli weźmie udział w szkoleniach w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych.
Łączna wartość projektu wynosi 223.925,00 zł, w tym ze środków budżetu Gminy 12.546,00 zł.
Życzymy, aby nauka z wykorzystaniem nowego sprzętu i pomocy dydaktycznych przyniosła uczniom i nauczycielom zadowolenie i satysfakcję oraz wpłynęła na wymierne efekty edukacyjne! 


adres tej wiadomości: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//news.php?id=2363