www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Plany działania priorytetowego Policji
Wiadomość dodana przez: admin (2019-02-12 10:04:15)

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 9

na okres od 01.02.2019 r. do 31.07.2019 r.

Zgodnie z opracowanym planem działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 9 dzielnicowy jako priorytet realizuje wyeliminowanie zagrożenia jakim jest wałęsające się bezpańskie psy oraz zwierzęta wybiegające z prywatnych posesji w miejscowościach Bargłówka, Tajno Stare, Pruska które stwarzają realne zagrożenie dla osób poruszających się drogami publicznymi oraz mieszkańców ww. wsi. Źródłem informacji o zagrożeniu były skargi mieszkańców m. Bargłówka, Tajno Stare, Pruska.

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 8

na okres od 01.02.2019 r. do 31.07.2019 r

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Kradzieże, kradzieże z włamaniem do samochodów ciężarowych TIR w wyniku czego dochodzi do zaboru paliwa oraz przewożonego ładunku są głównymi zagrożeniami jakie występują na parkingu przy stacji paliw MOYA w Bargłowie Kościelnym. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie licznych interwencji odnotowanych w systemach policyjnych oraz weryfikacji KMZB. Tego typu zjawiska są uciążliwe dla społeczeństwa oraz negatywnie wpływają na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wsi Bargłów Kościelny, którzy oczekują zlikwidowania zagrożenia 


adres tej wiadomości: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//news.php?id=2375