www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: odpowiedz
Wiadomość dodana przez: admin (2008-04-09 14:14:52)

Projekt „Przebudowy drogi gminnej Nr.102872B Tajno Stare -Tajno Podjeziorne i drogi gminnej Nr.102855B Bargłów Kościelny-Żrobki” ( w tym ul. Ogrodowa) oraz Projekt „Rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym „ do dnia 25 kwietnia 2008 r. zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego jako instytucji rozpatrującej wnioski o dofinansowanie.  

Wszelkie dokumenty na wykonanie w/w dróg były już dawno przygotowane, jednak żadna gmina nie mogła w 2007 roku złożyć wniosku o dofinansowanie inwestycji, ponieważ wtedy nie zostały uruchomione środki unijne i ogłoszony nabór na składanie wniosków przez poszczególne Urzędy Marszałkowskie w całym kraju. 

Projekt „Budowy sieci szerokopasmowej samorządowej z publicznymi punktami dostępu do Internetu na terenie gminy Bargłów Kościelny” został w dniu 22 lutego 2008r. złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i obecnie Gmina oczekuje na decyzję Urzędy Marszałkowskiego w sprawie udzielenia dofianasowania.

Warunkiem wykonania powyższych inwestycji jest otrzymanie dofinansowania unijnego. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia w/w projektów i uzyskania dofinansowania unijnego realizacja powyższych inwestycji nastąpi na przełomie 2008/2009.

Droga Powiatowa Bargłów Kościelny - Tajno Stare zarządzana jest przez Starostwo Powiatowe w Augustowie i to ono jest odpowiedzialne za jej stan i bieżące utrzymanie.

Na Sesji Rady Powiatu w Augustowie w dniu 07.04.2008 zostało zatwierdzone złożenie wniosku przez Starostwo Powiatowe na wykonanie powyższej drogi do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do dnia 25 kwietnia 2008r.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Urząd Marszałkowski, wykonanie asfaltowania drogi powiatowej Bargłów Kościelny - Tajno Stare finansowane będzie w następujący sposób:

- środki unijne – 50%

- udział Gminy Bargłów Kościelny 30% (zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Bargłów Kościelny Nr VII/62/07 z dnia 28.12.2007r.)

- udział Starostwa Powiatowego w Augustowie – 20% wartości kosztów całej inwestycji.

W 2008 roku zostało uruchomione Centrum Kształcenia w miejscowości Bargłów Kościelny w ramach projektu „Centrum kształcenia na odległość na wsiach” realizowanego w ramach programu SPO RZL 2004-2006, którego celem jest umożliwienie podnoszenia i zdobywania nowych kwalifikacji, bez konieczności wyjazdów na długie i kosztowne szkolenia. Centrum wyposażono w 10 nowych stanowisko komputerowych, gdzie przygotowano 50 kursów o bardzo różnorodnej tematyce. Rekrutacja chętnych do skorzystania z kursów niebawem zostanie rozpoczęta. Wszystkich chętnych zapraszamy.    


adres tej wiadomości: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//news.php?id=27