www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Nowe drogi w gminie Bargłów
Wiadomość dodana przez: admin (2009-08-19 12:46:51)

Oddano do użytku drogę Bargłów Kościelny -Żrobki i Tajno Stare -Tajno Podjeziorne


o łącznej długości 4,97 km Koszt obu inwestycji wyniósł 4 mln złotych, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na Lata 2007-20013


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

 

Przebudowa dróg gminnych w gminie Bargłów Kościelny: Nr 102855B Bargłów Kościelny – Żrobki i Nr 102872B Tajno Stare- Tajno Podjeziorne


Całkowita wartość inwestycji 4.043.706,94 zł


Kwota dofinansowania z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.771.621,00 zł

Beneficjent Gmina Bargłów Kościelny 

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adres tej wiadomości: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//news.php?id=337