www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: AZBEST
Wiadomość dodana przez: admin (2011-02-15 10:14:21)

 

 

Do Mieszkańców Wsi

 

I N F O R M A C J A  A Z B E S T

Urząd Gminy Bargłów Kościelny informuje, iż w roku 2011 planuje się pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na całkowite (100%) sfinansowanie demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych (eternit) z dachów budynków.

W związku z tym osoby, które planują w 2011 roku wymianę azbestowych pokryć dachowych mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Bargłów Kościelny  (pok. 2) osobiście, telefonicznie (87 642-40-11) w celu wpisania się na listę chętnych do odbioru azbestu z posesji (termin zgłoszeń do dnia 4 marca 2011 roku).

Zaznacza się także, iż z dotacji mogą korzystać tylko te osoby, które podlegały inwentaryzacji odpadów. Pozostałe osoby, które do tej pory nie zgłosiły faktu posiadania wyrobów azbestowych powinny tego dokonać, aby ubiegać się o dofinansowanie na jego usunięcie i utylizację w latach 2012 -2032.

Jednocześnie przypomina się, iż zgłoszenie faktu posiadania azbestowych pokryć dachowych jest obowiązkiem każdego właściciela (zarządcy) budynku do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

Termin demontażu i transportu wyrobów azbestowych z terenu posesji planowany jest w okresie od września do października 2011 roku. Szczegółowe informacje: tel. 87- 642-40-11 Pan Grajewski Stefan

 

  


adres tej wiadomości: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//news.php?id=700