| Zaloguj się | Zarejestruj się | Kontakt |
szukaj:   
Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


Witamy!

SERWIS        URZĘDU GMINY        BARGŁÓW KOŚCIELNY


Informacja z Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach
W imieniu Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A w Suwałkach przekazujemy informację o preferencyjnych pożyczkach na rozwój lub założenie działalności gospodarczej 
admin | 20.02.2018 więcej | komentarze: 0 |
Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017
Informujemy, że w terminach 15.02 - 14.03.2018 rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR "Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017" 
Zasady jakie musi spełnić rolnik znajdują się  >> TUTAJ << 
Druk oświadczenia >> TUTAJ <<

admin | 20.02.2018 więcej | komentarze: 0 |
Konkurs na bezpieczne gospodarstwo rolne

REGULAMIN KONKURSU

admin | 16.02.2018 więcej | komentarze: 0 |
Wyłączenia energii elektrycznej
admin | 15.02.2018 więcej | komentarze: 0 |
Podpisanie umowy o przyznaniu dofinasowania
 

Podobny obraz

 

 

 

 

 

Informujemy, iż w dniu 14 lutego 2018r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00328-6935-UM1010432/17 pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku 15-888, ul. Wyszyńskiego 1

a

 Gminą Bargłów Kościelny z siedzibą w Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 102863B Bargłówka-Piekutowo w wyniku której osiągnięty zostanie następujący cel operacji: poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy poprzez wykonanie drogi 102863B Bargłówka – Piekutowo.

Operacja zostanie zrealizowana w: województwie podlaskim, powiat augustowski, Gmina Bargłów Kościelny, miejscowości: Bargłówka, Piekutowo.

Wysokość przyznanej pomocy ze środków PROW 2014-2020 w formie refundacji:  481 997 zł (słownie złotych: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem zł), tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. 

Operacja realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie/zakresach:

 Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej.

 

pawel | 14.02.2018 więcej | komentarze: 0 |
Informacje (filmy) dot. rejestru wyborców
wersja bez tłumacza języka migowego
wersja  z tłumaczem języka migowego
admin | 08.02.2018 więcej | komentarze: 0 |
INFORMACJA o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego
pawel | 05.02.2018 więcej | komentarze: 0 |
Komunikat Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotyczący poprawy bezpieczeństwa podróżowania.
Treść komunikatu >> TUTAJ <<
admin | 01.02.2018 więcej | komentarze: 0 |
Podpisanie umowy o dofinansowanie

 

Informujemy, że w dniu 31 stycznia 2018r.  została podpisana Umowa nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0250/17-00 o dofinansowanie zadania: „Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w Gminie Bargłów Kościelny” nr projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0250/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

 pomiędzy Gminą Bargłów Kościelny a Zarządem Województwa Podlaskiego.

 W ramach projektu planowane jest zamontowanie 86 zestawów kolektorów słonecznych oraz  5 zestawów paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. 

Wartość zadania 1 541 894,27 zł w tym kwota dofinansowania 1 068 566,62 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 

admin | 01.02.2018 więcej | komentarze: 0 |
Informacja Ministerstwa Cyfryzacji o obowiązku składania JPK oraz o Profilu Zaufanym
Informacja znajduje się >> TUTAJ <<
admin | 01.02.2018 więcej | komentarze: 0 |
Kampania informacyjna dot. składania e-wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich

Więcej informacji o eWnioskuPlus >>>> TUTAJ <<<<
admin | 26.01.2018 więcej | komentarze: 0 |
Odnawialne źródła energii w Gminie Bargłów Kościelny

W związku z zamiarem starania się o środki zewnętrzne na kolejne etapy inwestycji w odnawialne źródła energii przez Gminę Bargłów Kościelny, zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny do składania deklaracji przystąpienia do inwestycji dotyczącej budowy instalacji OZE.

Wstępne zapisy dotyczą instalacji OZE:

  • kolektorów słonecznych ,
  • paneli fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną
  •  pomp ciepła pozwalających zarówno na podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, jak i ogrzewanie budynku.

    Wstępne założenia rekrutacji do projektu:

  • program przeznaczony jest dla indywidualnych mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny
  • w budynku mieszkalnym, w którym ma być zamontowana instalacja, nie może być prowadzona działalność gospodarcza ani rolnicza,
  • pozyskanie środków na dofinansowanie tego projektu pozwoli na pokrycie ok. 85 % wartości netto instalacji odnawialnych źródeł energii.

    Zainteresowanych mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny udziałem w programie zachęcamy do uzupełnienia wstępnej deklaracji przystąpienia do programu dostępnej poniżej lub w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, pok. nr 2.

    Ankietę należy złożyć najpóźniej do dnia 28.02.2018r.

Jednocześnie informujemy, że złożona deklaracja nie jest wiążąca dla żadnej ze stron, jednak jest niezbędna celem rozeznania zapotrzebowania oraz ewentualnego wnioskowania o środki zewnętrzne dla mieszkańców gminy.

Podane powyżej założenia mogą ulec zmianie.

ANKIETA WSTPNĘJ DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA.DOC


 

admin | 23.01.2018 więcej | komentarze: 0 |
Szkolenie - płatności obszarowe
Kierownik Biura Powiatowego  ARiMR w Augustowie informuje że w dniu 19.02.2018r o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny odbędzie się szkolenie dot. zmian w płatnościach obszarowych oraz eWnioskuPlus 2018. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
admin | 22.01.2018 więcej | komentarze: 0 |
Uchwała Rady Powiatu Augustowskeigo w sprawie dyżurów aptek
Treść uchwały znajduje się TUTAJ
admin | 11.01.2018 więcej | komentarze: 0 |
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w na terenie Powiatu Augustowskiego w 2018 roku.
Informacja znajduje się TUTAJ 
admin | 11.01.2018 więcej | komentarze: 0 |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [archiwum newsów | dodaj news]

© 2007

Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal

border=0 0.092 |