| Zaloguj się | Zarejestruj się | Kontakt |
szukaj:   
Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


Witamy!

SERWIS        URZĘDU GMINY        BARGŁÓW KOŚCIELNY


Nowoczesne pomoce dydatktyczne szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny
W ramach programu "Aktywna tablica" zostały zakupione pomoce dydaktyczne (sprzęt TIK) do naszych czterech szkół w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych. Zakupiono łącznie 9 interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali. Na realizację tego programu Gmina Bargłów Kościelny pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 56.000 zł (80%) oraz przekazała środki z budżetu w wysokości 14.000 zł (20%).
admin | 20.09.2019 więcej | komentarze: 0 |
Planowane wyłączenia energii elektrycznej
 
pawel | 19.09.2019 więcej | komentarze: 0 |
Złóż wniosek o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstw
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nowy program pomocy z PROW 2014-2020. Od 25 września 2019 r. do 22 listopada 2019 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą składać wnioski o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego. Nabory dotyczące nawodnienia w gospodarstwie rolnym będą ogłaszane cyklicznie.

Susze w Polsce stają się już niemal zjawiskiem cyklicznym. Szczególnie dotkliwe są one w rolnictwie. W ubiegłym roku ARiMR wypłaciła rolnikom rekompensaty za szkody w uprawach spowodowane suszą w wysokości ponad 2 mld zł. Nowy rodzaj wsparcia finansowego, który oferuje Agencja, ma służyć zapobieganiu tym stratom.
O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha.

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji –doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko; w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać faktyczną (efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału inwestycji na etapy – złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Rolnicy będą mogli sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych lub drogą pocztową.

Ogłoszenie Prezesa ARiMR - otwórz

Więcej informacji - otwórz

Wniosek i inne dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc - otwórz

Źródło:
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/ruszaja-dotacje-na-inwestycje-w-nawadnianie-gospodarstw.html
pawel | 19.09.2019 więcej | komentarze: 0 |
Nagranie z VII Zwycajnej Sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny
Nagranie z obrad VII Sesji Rady Gminy dostępne jest >>> TUTAJ <<<
admin | 16.09.2019 więcej | komentarze: 0 |
Informacja o szczepieniach lisów
admin | 10.09.2019 więcej | komentarze: 0 |
Podlaski Dzień Kukurydzy 2019 r.
Podlaski Dzień Kukurydzy w Szepietowie Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wraz z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy w Poznaniu po raz osiemnasty organizuje Podlaski Dzień Kukurydzy, który odbędzie się 8 września 2019 roku. Podczas tegorocznej imprezy, uczestnicy będą mogli zapoznać się z wieloma odmianami kukurydzy z różnych firm nasiennych. Dostępne będą również wykłady na tematy związane z uprawą tej rośliny. Na wszystkich uczestników Podlaskiego Dnia Kukurydzy czeka wiele atrakcji. Będzie można spróbować dań z użyciem kukurydzy biorąc udział w degustacji potraw z ta rośliną. Najbardziej widowiskowymi będą pokazy pracy maszyn przy cięciu kukurydzy na kiszonkę. Jak co roku podczas trwania Podlaskiego Dnia Kukurydzy zostaną przedstawione rozstrzygnięcia konkursu przeprowadzonego przez KRUS Białystok „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”. Zapraszamy wszystkich na 8 września do Szepietowa, naprawdę warto.


pawel | 02.09.2019 więcej | komentarze: 0 |
Możliwość przyjęcia foli rolniczej w ramach recyklingu
Gmina Bargłów Kościelny informuje, iż jest możliwe przyjęcie foli rolniczej w ramach recyklingu.
Folię można dowozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bargłowie Kościelnym, tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Kontakt telefoniczny i więcej informacji w godzinach 7:30- 11:30
na numery: 87 642 42 72, 697 123 322.


pawel | 28.08.2019 więcej | komentarze: 0 |
Szacowanie szkód wywołanych suszą
Szacowanie szkód wywołanych suszą
W związku z ogłoszeniem przez IUNG zagrożeniem wystąpienia suszy w województwie podlaskim, Wójt Gminy Bargłów Kościelny informuje o możliwości składania wniosków w zakresie szacowanie szkód powstałych w uprawach kukurydzy, roślinach strączkowych. Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, pokój nr 2.

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o płatności obszarowe z 2019 roku składanego do ARiMR.

UWAGA – w raporcie VIII obejmującym okres od 1 czerwca - 31 lipca 2019 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach stwierdził zagrożenie suszy w uprawach kukurydzy, roślinach strączkowych na glebach kategorii I (5 i 6 klasa).
Informacje dotyczące kategorii gleb i upraw objętych suszą dostępne są na stronach internetowych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/


Załączniki
1. załącznik_nr_1-wniosek_producenta_rolnego.pdf

Wójt Gminy Bargłów Kościelny

Radosław Wawiórko
pawel | 26.08.2019 więcej | komentarze: 0 |
Trwa nabór na stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych
w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży Województwa Podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z dn. 6.11.2017 r. z późn. zm.).

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący, w roku szkolnym 2018/2019, łącznie następujące szczególne osiągnięcia w nauce:

  • uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 5,00;
  • byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2018/2019 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego
w Białymstoku do dnia 20 września 2019 r. (wniosek w załączeniu)

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2018/2019 wyniesie 4 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w zakładce Edukacja → Stypendia → Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce → 2018/2019 oraz pod numerem telefonu: (085) 66 54 536 – Departament Edukacji, Sportu i Turystyki.

Więcej na stronie internetowej Wrót Podlasia


pawel | 22.08.2019 więcej | komentarze: 0 |
Działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 8

Gromadzenie się osób, w tym małoletnich, w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych, które spożywają alkohol, palą wyroby tytoniowe, zaśmiecają oraz niszczą zieleń w rejonie przystanku PKS w Solistówce umiejscowionego w masywie leśnym przy trasie Bargłów Kościelny- Barszcze. Zagrożenia zdiagnozowano na podstawie potwierdzonych weryfikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, zgłoszonych interwencji Policji w w/w miejscu w latach ubiegłych oraz skarg okolicznych mieszkańców, którzy oczekują stanowczych działań ze strony Policji na takie zachowanie osób. Wyżej opisane zjawisko jest uciążliwe dla mieszkańców miejscowości Górskie, Solistówka i obniża poczucie bezpieczeństwa.

Informacja Komendy Powiatowej Policji w Augustowie
pawel | 22.08.2019 więcej | komentarze: 0 |
Dziękujemy za udział w akcji krwiodawstwa
Dziękujemy za udział w akcji krwiodawstwa. Zebrano 8,1 litra bezcennej krwi. Jedna osoba zarejestrowała się w bazie dawców szpiku.

pawel | 22.08.2019 więcej | komentarze: 0 |
Działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 9

Podpalenia masywów leśnych, kradzieże drzewa w miejscowości Sosnowo, zachowania te stwarzają realne zagrożenie okolicznym gospodarstwom. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie interwencji Policji oraz skarg ze strony okolicznych mieszkańców, którzy oczekują stanowczych działań ze strony Policji.

Informacja Komendy Powiatowej Policji w Augustowie
pawel | 21.08.2019 więcej | komentarze: 0 |
Rozporządzenie nr 6/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r., w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół
pawel | 21.08.2019 więcej | komentarze: 0 |
Festyn Rodzinny 11.08.2019 r.


admin | 14.08.2019 więcej | komentarze: 0 |
Przekazanie wozu strażackiego

Przekazanie średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Tajno Stare

 

admin | 12.08.2019 więcej | komentarze: 0 |

strony: [1] [2] [archiwum newsów | dodaj news]

© 2007

Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal

border=0 0.059 |