Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


Bioasekuracja
Więcej informacji
admin | 24.07.2017 więcej | komentarz[0] |
KRUS ostrzega przed oszustami
Treść komunikatu >>> TUTAJ <<<
admin | 21.07.2017 więcej | komentarz[0] |
Nowe wymagania dla utrzymania świń w gospodarstwie wg. obowiązujących przepisów oraz bioasekuracji.
Wymagania wg. obowiązujących przepisów >>> TUTAJ <<<
admin | 18.07.2017 więcej | komentarz[0] |
Konkurs "Ogrody przyjazne przyrodzie"
Więcej informacji o konkursie >>> TUTAJ <<<
admin | 18.07.2017 więcej | komentarz[0] |
Zaproszenie na badana mammograficzne
admin | 18.07.2017 więcej | komentarz[0] |
Zakończenie zadania inwestycyjnego
Zakończone zostało zadanie inwestycyjne „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Bargłów Kościelny poprzez przebudowę ciągu drogowego Bargłów Kościelny – Netta Folwark obejmujący odcinki dróg: 1217B i 1218B oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 1194B w m. Bargłów Kościelny”.

Długość wykonanych dróg – 3,52 km

Powyższe zadanie zostało sfinansowane w sposób następujący:

  • Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019: 1 303 764,90 zł  
  • Gmina Bargłów Kościelny 685 868,55 zł
  • Powiat Augustowski 658 971,74 zł

Dokonano także symbolicznego „wbicia szpadla” pod budowę kolejnej wspólnej inwestycji Powiatu Augustowskiego i Gminy Bargłów Kościelny tj.: Rozbiórka przepustu drogowego i budowa mostu na rzece Bargłówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny – Stara Kamionka do dr. Nr 16 wraz z dojazdami”


WIĘCEJ ZDJĘĆ >>> TUTAJ <<<
admin | 17.07.2017 więcej | komentarz[0] |
Zaproszenie na szkolenie
pawel | 13.07.2017 więcej | komentarz[0] |
ULEPSZENIE SYSTEMU SIECI KOMUNALNEJ WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE WSI BARGŁÓW KOŚCIELNY


Informujemy iż, w dniu 10 lipca 2017 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00002-65150-UM1000012/17 pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku 15-888, ul. Wyszyńskiego 1
a
Gminą Bargłów Kościelny z siedzibą w Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny na realizację zadania „Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny” w wyniku której osiągnięty zostanie następujący cel operacji: „Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem oraz przebudowę przepompowni ścieków".„Fundusz Europejski Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu „Poprawę warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem oraz przebudowę przepompowni ścieków" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Działanie 7.2 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywalne wyniki operacji:

W ramach operacji zostanie wykonana: rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem oraz przebudowa 10 szt. przepompowni ścieków.
Wartość wskaźników, których osiągniecie jest zakładane w wyniku realizacji operacji:
ujęcia wody (szt.) – 1
stacje uzdatniania wody (szt.) – 1
instalacje do oczyszczania ścieków (szt.) – 10

Operacja zostanie zrealizowana w: województwie podlaskim, powiat augustowski, Gmina Bargłów Kościelny, miejscowość: Bargłów Kościelny.
Wartość inwestycji 2 949 068,44 zł. Wysokość przyznanej pomocy ze środków „EFRROW” w formie refundacji: 1 510 834 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery zł), tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Działanie 7.2 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii
z zakresu: „Gospodarka wodno-ściekowa”
TYTUŁ OPERACJI „ULEPSZENIE SYSTEMU SIECI KOMUNALNEJ WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE
WSI BARGŁÓW KOŚCIELNY” BENEFICJENT Gmina Bargłów Kościelny.

Więcej informacji:

pawel | 12.07.2017 więcej | komentarz[0] |
Medale dla samorządowców z Bargłowa
W obradach sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny 13 czerwca uczestniczył Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski. Z okazji obchodzonego 27 maja Dnia Samorządu Terytorialnego podziękował radnym Rady Gminy, sołtysom i pracownikom Urzędu za bardzo dobrą współpracę przy realizacji szeregu inwestycji drogowych. Wręczył również przyznane przez Zarząd Powiatu medale „Za Zasługi dla Powiatu Augustowskiego”. Medal otrzymał Andrzej Kwieciński – Wójt Gminy Bargłów Kościelny, a data wręczenia medalu zbiegła się z datą wyboru po raz pierwszy na urząd wójta, co miało miejsce 13 czerwca 1990 roku. Taki sam medal otrzymał Marek Dobkowski – drugą kadencję Radny Rady Powiatu w Augustowie, pełniący obecnie funkcję Członka Zarządu Powiatu w Augustowie. We wręczaniu medali asystowali Andrzej Sobolewski – Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie i Ireneusz Sokołowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Augustowie.


pawel | 04.07.2017 więcej | komentarz[0] |
List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Treść listu >>> TUTAJ <<<
admin | 28.06.2017 więcej | komentarz[0] |
Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: grajewskiego, monieckieg
TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA >>> TUTAJ <<<
admin | 28.06.2017 więcej | komentarz[0] |
III EDYCJA KONKURSU EKO-ZABAWA
pawel | 16.06.2016 więcej | komentarz[0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [archiwum newsów | dodaj news]
� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal