Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym w roku szkolnym 2018/2019 realizuje projekt „Nowoczesna szkoła”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny. Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
Realizacja zaplanowanych działań projektowych pozwoliła na stworzenie nowoczesnej 10-stanowiskowej pracowni komputerowej z dostępem do Internetu. Trzy klasy szkolne zostały doposażone w tablice interaktywne - nowoczesny sprzęt TIK do wykorzystania na zajęciach edukacyjnych w klasie II i III, ale też na zajęciach rozwijających zainteresowania w zakresie programowania i robotyki. Tu uczniowie poznają podstawy programowania, praktycznie konstruują roboty z zakupionych w tym celu sześciu interaktywnych zastawów klocków do budowy robotów Jimu. Swoją wiedzę programistyczną mali konstruktorzy uzupełniają w czasie czterech wyjazdowych zajęć do MIDI Centrum w Suwałkach.
Na zajęciach wyrównawczych z matematyki uczniowie korzystają z nowoczesnej pomocy dydaktycznej - podłogi interaktywnej, która jest doskonałym sposobem na zaangażowanie dzieci do nauki poprzez zabawę, a sama nauka jest bardziej atrakcyjna i skuteczna niż na zajęciach tradycyjnych.
Aby efektywnie korzystać na lekcjach z zakupionego w ramach projektu sprzętu elektronicznego ośmiu nauczycieli weźmie udział w szkoleniach w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych.
Łączna wartość projektu wynosi 223.925,00 zł, w tym ze środków budżetu Gminy 12.546,00 zł.
Życzymy, aby nauka z wykorzystaniem nowego sprzętu i pomocy dydaktycznych przyniosła uczniom i nauczycielom zadowolenie i satysfakcję oraz wpłynęła na wymierne efekty edukacyjne! 
admin | 11.01.2019 komentarz[0] |
� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal